Diễn đàn Tu viện Phật giáo Việt nam


Kinh Hiền Nhân:Mười trạng thái yêu thích

Thảo luận về Kinh điển Phật Giáo.

Các điều hành viên: Sen Hong, Bất Nhị, bonghongtangme

Kinh Hiền Nhân:Mười trạng thái yêu thích

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 7 22 Tháng 6, 2013 10:31 am

Mười trạng thái yêu thích

Nhà Vua thưa:

Trước kia Trẫm yêu quí hậu trọng Ngài, xin Ngài nghĩ lòng tốt của Trẫm không nên bỏ đi vậy.

Hiền Nhân đáp " Có mười trạng thái tỏ cho biết là có yêu quý hậu trọng "

Hình ảnh Toát yếu Hình ảnh

Một là xa nhau lâu không quên: Dù xa nhau cũng không hề quên tình nghĩa bạn bè, đồng đạo, Thầy bạn. (Nghĩa)
Hai là thấy nhau thì vui mừng;
Ba là có món ngon vật lạ san sẻ cho nhau;

Bốn là khi có lỡ lời không chấp trách nhau;
Năm là nghe điều lành càng thêm vui vẻ;
Sáu là thấy việc dữ đem lời trung chính mà can gián;

Bảy là làm được những việc khó làm; Tức là lòng hy sinh vật chất, tinh thần.
Tám là không đem chuyện riêng nói với người; là những lời dèm pha, có tính chất xấu.
Chín là khi gặp việc bối rối phải giải quyết cho nhau: Việc bối rối là những việc không vui như tại nạn, bệnh hoạn.
Mười là đến lúc nghèo khổ không rời bỏ nhau.

Ấy là mười sự yêu quý hậu trọng. Nên trong kinh có dạy: "Bỏ dữ làm lành tu tập đúng như Pháp, đem lời trung chánh dạy dỗ, nghĩa hiệp, có đạo."
**************
Hình ảnh
Nguồn
: Kinh Hiền Nhân

KINH CHÉP : Sau khi Phật nhập diệt, Ngài Ca-diếp triệu tập đại hội kiết tập Kinh điển. Ông A-nan lên pháp tòa thuật lại những lời Phật dạy. Kinh này do Đức Phật nói và lời ông A-nan thuật lại.
Hòa Thượng Thích Hành Trụ dịch

(Trích dẫn và Biên tập lại ngày 22-6-2013 Quảng Hòa)
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Quay về Kinh điển Phật Giáo

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron