Diễn đàn Tu viện Phật giáo Việt nam


Kinh Hiền Nhân: bốn việc không tin.

Thảo luận về Kinh điển Phật Giáo.

Các điều hành viên: Sen Hong, Bất Nhị, bonghongtangme

Kinh Hiền Nhân: bốn việc không tin.

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 3 11 Tháng 6, 2013 8:00 am

Trích dẫn thiết yếu

4. Bốn việc không tin


Nhà Vua thưa:

Nay Trẫm biết cái trí suy nghĩ của Trẫm còn cạn hẹp, tin theo lời tà siểm, khiến Ngài Hiền Nhân phải ra đi.

Hiền Nhân đáp:

Người có trí biết bốn việc không tin:

Một là bạn tà ngụy;
Hai là bề tôi nịnh siểm;

Ba là vợ yêu nghiệt;
Bốn là con bất hiếu.

Ấy là bốn cái không nên tin theo.

*********Toát yếu 4: **********

Vì thế chúng ta cần suy tư thêm là: "Bạn tà hại người, tôi nịnh loạn triều, vợ yêu nghiệt phá nhà, và con bất hiếu hại cả cha mẹ."

**************
Hình ảnh
Nguồn: Kinh Hiền Nhân
KINH CHÉP : Sau khi Phật nhập diệt, Ngài Ca-diếp triệu tập đại hội kiết tập Kinh điển. Ông A-nan lên pháp tòa thuật lại những lời Phật dạy. Kinh này do Đức Phật nói và lời ông A-nan thuật lại.
Hòa Thượng Thích Hành Trụ dịch
(Biên tập ngày 11-6-2013 Quảng Hòa)
*************************
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Quay về Kinh điển Phật Giáo

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron