Diễn đàn Tu viện Phật giáo Việt nam


Phật thuyết: nắm lá trong tay Như Lai.

Thảo luận các bài viết về Phật sử: Tiền Thân Đức Phật

Các điều hành viên: Sen Hong, Bất Nhị, TUỆ LÂM

Phật thuyết: nắm lá trong tay Như Lai.

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 6 07 Tháng 6, 2013 12:05 pm

Một lần nọ, Ðức Phật ngự tại Kosambi (gần Allahabad) trong khu rừng Simsapa.

Ngài nắm một nắm lá trong tay rồi nói với các vị đệ tử:

"Các con nghĩ thế nào, này các Tỳ kheo, nắm lá trong tay Như Lai nhiều hay nắm lá trong khu rừng này nhiều hơn?".

"Bạch Ðức Thế Tôn, thật ít thay là lá trong tay Ðức Thế Tôn; và nhiều hơn là lá ở trong rừng này vậy".

"Cũng vậy, nầy các Tỳ kheo, những gì ta tuệ tri là rất nhiều, nhưng không tuyên bố cho các con; những điều ta tuyên bố cho các con là rất ít.

Tại sao, nầy các Tỳ kheo, Như Lai lại không tuyên bố chúng?

Thực ra, nầy các Tỳ kheo, những điều ấy ý không lợi ích, không thiết yếu cho đời phạm hạnh, chúng không đưa đến nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, trí tuệ, giác ngộ và Niết bàn.

Ðó là lý do, nầy các Tỳ kheo, vì sao Như Lai không tuyên bố chúng.
Và nầy các Tỳ kheo! điều gì đã được Như Lai tuyên bố?

Ðây là khổ
-- điều nầy Như Lai đã tuyên bố. Ðây là nhân sanh khổ
-- điều nầy Như Lai đã tuyên bố. Ðây là sự diệt khổ
-- điều nầy Như Lai đã tuyên bố. Ðây là con đường dẫn đến sự diệt khổ
-- điều này Như Lai đã tuyên bố.


Nầy các Tỳ kheo, tại sao Như Lai tuyên bố những điều nầy? Vì rằng chúng thực sự lợi ích, thực sự thiết yếu cho đời phạm hạnh, chúng dẫn đến ly tham, đến đoạn diệt, an tịnh, trí tuệ, giác ngộ và Niết bàn. Ðó là lý do tại sao, nầy các Tỳ kheo, Như Lai tuyên bố chúng"[5]. Ðức Phật nói như vậy.

*********************************************************************
Nguồn hiện tại từ: http://www.budsas.org/uni/u-cdcoxua/cdcoxua02.htm#_ftnref4
Nguồn từ kinh tạng ?

Biên tập ngày 07-6-2013 Quảng Hòa.
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Quay về Phật sử: Tiền Thân Đức Phật

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron