Diễn đàn Tu viện Phật giáo Việt nam


KINH PHẬT

Thơ văn thi kệ của chư tổ, Thầy, Tăng, Ni, cư sĩ. Và các ca dao, tục ngữ, thành ngữ, triết học dân gian.

Các điều hành viên: Sen Hong, Bất Nhị, samhoi, Phattutaigia, chithien

KINH PHẬT

Gửi bàigửi bởi CHU LONG » Thứ 3 04 Tháng 10, 2016 2:02 pm

KINH PHẬT

Cầu siêu kinh tụng Di Đà
Để hồn trong cõi ta bà siêu sinh
Cho an mát mẻ vong linh
Cõi âm được thoát nhục hình càn khôn.

Cấu an kinh Phẩm Phổ Môn
Được nhiều sức khỏe không còn sầu cay
Gia đình lộc biếc hoa đầy
Nhân gian an thái bên cây phúc hồng .

Hồng danh xám hối thần thông
Tiêu băng tỗi lỗi thêm hồng phúc ân
Đọc kinh để hiểu điều nhân
Từ bi bác ái tương thân thương người .

Chú đại bi thấu đất trời
Tụng trì sẽ bớt tội đời nghiệp sâu
Kinh Dược Sư phép nhiệm màu
Hàng ngày ta đọc khổ sầu băng tiêu .

A Di Đà Phật phật sớm chiều
Niệm danh bồ tát phúc điều Phật ban
Sống thời đức hạnh bình an
Xuôi tay thoát khỏi trần gian được về.

Tọa thân dưới gốc bồ đề
Ngắm miền đất Phật thoát mê ưu phiền
Ta bà thế giới vô biên
Tu tâm hướng Phật phúc duyên sẽ thành.

Như Lai phật tổ tâm thanh
Thả hào quang giúp chúng sanh muôn loài
Cứu nhân loại thoát nạn tai
Âm dương mát mẻ trong ngoài ấm êm .

Lời kinh tiếng kệ ngày đêm
Vạn điều lành đến phúc thêm khôn cùng …
2016 Chu Long
CHU LONG
Cảm ơn, Bạn đã là thành viên chánh thức. Trong nhóm I
 
Bài viết: 18
Ngày tham gia: Thứ 3 04 Tháng 10, 2016 3:07 am

Quay về Thơ,Văn,Thi,Kệ

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron