Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

TU THÂN

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 19 Tháng 10, 2016 7:51 am
gửi bởi CHU LONG


TU THÂN

Cuộc sống dù có thăng trầm
Làm người vẫn phải thiện tâm sáng hồng
Chữ nhân đặt ở chính lòng
Cái đức nằm ở giữa trong con người .

Ngắn dài cũng một kiếp đời
Giàu nghèo sướng khổ thừa vơi thiếu đầy
Ngọt bùi đắng chát mặn cay
Trần gian là cõi đọa đày tâm linh

Giả trân trân giả thấy kinh
Tham sân si dục đầy mình nặng thân
Lợi danh tranh cướp giành phần
Vét vơ vơ vét chẳng cần biết ai .

Mai sau thác xuống tuyền đài
Cái họa khoét mắt mũi tai mặt đầu
Núi đao biển lửa vạc dầu
Mười tám tầng ngục vùi sâu xác hồn

Hãy đọc kinh Phẩm Phổ Môn
A Di Đà tụng không còn sầu lo
Sám Hồng Danh bớt dày vò
Hồn tâm không rắn rết bò gai xiên

Đại Bi trì chú thấu liền
Kinh Dược Sư tụng đau phiền băng tiêu
Đọc kinh để hiểu nhiều điều
Thiện lương lương thiện thương yêu giống nòi .

Tụng kinh niệm phật để rồi
Vườn cây phúc đức nhân chồi đơm hoa
Ngày ngày niệm phật Di Đà
Làm điều thiện nghĩa nhân hòa trung lương

Mai này thân thoát trần dương
Được đến đất phật thiên đường Bồng Lai …!
2016 Chu Long

Re: TU THÂN

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 19 Tháng 10, 2016 7:54 am
gửi bởi CHU LONG
TU THÂN

Cuộc sống dù có thăng trầm
Làm người vẫn phải thiện tâm sáng hồng
Chữ nhân đặt ở chính lòng
Cái đức nằm ở giữa trong con người .

Ngắn dài cũng một kiếp đời
Giàu nghèo sướng khổ thừa vơi thiếu đầy
Ngọt bùi đắng chát mặn cay
Trần gian là cõi đọa đày tâm linh

Giả trân trân giả thấy kinh
Tham sân si dục ôm mình quấn thân
Lợi danh tranh cướp giành phần
Vét vơ vơ vét chẳng cần biết ai .

Mai sau thác xuống tuyền đài
Cái họa khoét mắt mũi tai mặt đầu
Núi đao biển lửa vạc dầu
Mười tám tầng ngục vùi sâu xác hồn

Hãy đọc kinh Phẩm Phổ Môn
A Di Đà tụng không còn sầu lo
Sám Hồng Danh bớt dày vò
Hồn tâm không rắn rết bò gai xiên

Đại Bi trì chú thấu liền
Kinh Dược Sư tụng đau phiền băng tiêu
Đọc kinh để hiểu nhiều điều
Thiện lương lương thiện thương yêu giống nòi .

Tụng kinh niệm phật để rồi
Vườn cây phúc đức nhân chồi đơm hoa
Ngày ngày niệm phật Di Đà
Làm điều thiện nghĩa nhân hòa trung lương

Mai này thân thoát trần dương
Được đến đất phật thiên đường Bồng Lai …!
2016 Chu Long