Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Liên Hoa Diệu Pháp

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 06 Tháng 9, 2013 2:43 am
gửi bởi NiếtBànỞQuanhTa
LIÊN HOA DIỆU PHÁP

Là sen … chẳng sợ bùn dơ,
Gần bùn nhưng chẳng nhiễm ô mùi bùn.
Tu hành trốn chạy lăn xăn,
Như đá đè cỏ … chẳng ăn thua gì !
Trần gian đến lại rồi đi,
Đi rồi lại đến làm chi … hỏi lòng ?
Sự đời có lại hoàn không,
Không rồi lại có, vô thường tiếc chi !
Lợi danh, Sắc tướng, Quyền uy …
Khác nào mây đên mây đi giữa trời !
Nếu như chiến thắng ta rồi,
Tiêu diêu tự tại … Đạo Đời không hai.
Cát Bụi

Re: Liên Hoa Diệu Pháp

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 09 Tháng 11, 2013 12:13 pm
gửi bởi bonghongtangme
Đoạn Khúc Lam Giang
sáng tác bonghongtangme

cầu Mẹ Hiền Quan Âm
ban phép linh độ cùng chúng sinh
bờ mê dắt con thoát trần
nơi cõi tục đau sầu tham ái
đời muôn màu đam mê
khiến nhân gian đem lòng ghét ghen
suốt đêm ngaỳ chỉ mong lợi danh
chẳng hay mình sống nơi trầm luân
rồi chợt lòng bâng khuâng
khi biết đau thương,vô bến vô bờ
nhìn đời ngẩn ngơ,không biết đi về đâu
cầu Đức Từ Bi
thương xót đời con khốn cùng ,ôm khổ sầu chốn dương trần
quay gót phiêu linh con trở về
quỳ bên Tam Bảo quy y một đời tu tâm
cầu mong Đức Phật độ trì muôn phương
chúng con xin nguyện trọn đời noi gương theo hạnh Quan Âm