Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Thắng bại hơn thua, cũng thua thần chết

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 20 Tháng 6, 2013 1:46 pm
gửi bởi Bất Nhị
I. Phẩm Song Yếu:

Tư duy 1:

1-2. Làm ác gặp ác, làm lành gặp lành.
3-4. Tâm Phàm Phu, Tâm Hiền Nhân
5. Oán thù nên giải không nên kết
******************************

Hình ảnh

Thắng bại hơn thua, cũng thua thần chết.


Đời lắm kẻ chẳng ngờ sự chết
Rình mọi người chẳng sót một ai.

Kẻ nào sớm biết điều nầy,
Hơn thua, tranh-cãi, thôi ngay tức thì.
(Kệ số 006)

**************************
Hình ảnh

Nguồn sưu tập: ngày 20-6-2013. Quảng Hòa.
Tích chuyện số 005: Thắng bại hơn thua, cũng thua thần chết.

Bản dịch Cố Hòa thượng Thích Minh Châu. Họa sĩ: Mr. Wickramanayaka. Vi tính: Tâm Tịnh.
Youtube: Nhạc Võ Tá Hân. Thơ Tuệ Kiên Lưu ảnh: Thầy Thích Tâm Đức. Vần thơ: Cư sĩ Thiện Nhựt.