Diễn đàn Tu viện Phật giáo Việt nam


Làm ác gặp ác, làm lành gặp lành.

Nơi để Quý Vị giao lưu, trao đổi về nghệ thuật sống đẹp

Các điều hành viên: Sen Hong, Bất Nhị, samhoi

Làm ác gặp ác, làm lành gặp lành.

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 7 25 Tháng 5, 2013 7:10 pm

I. Phẩm Song Yếu:

Hình ảnh
001. Làm ác gặp ác


Nơi muôn pháp, ý đi tiền-đạo;
Ý làm chủ, ý tạo cõi lòng.
Ai đem tâm-ý chẳng trong
Nói năng, hành-động, khổ đồng theo sau;
Như xe chuyển bánh theo trâu kéo hoài.
(Kệ số 001)

Hình ảnh
002. Làm lành gặp lành.


Nơi muôn pháp, ý đi tiền-đạo,
Ý làm chủ, ý tạo cõi lòng.
Ai đem tâm-ý sáng trong
Nói năng, hành-động, vui đồng theo sau;
Khác nào bóng chẳng lià hình.
(Kệ số 002)


**************************
Hình ảnh

Nguồn sưu tập: ngày 25-5-2013. Quảng Hòa.
Tích chuyện 001- Chẳng có ý định sát sanh, nên chẳng phạm tội.
Tích chuyện 002- Một niệm đảnh lễ Phật, được sanh cõi trời.

Bản dịch Cố Hòa thượng Thích Minh Châu. Họa sĩ: Mr. Wickramanayaka. Vi tính: Tâm Tịnh.
Youtube: Nhạc Võ Tá Hân. Thơ Tuệ Kiên Lưu ảnh: Thầy Thích Tâm Đức. Vần thơ: Cư sĩ Thiện Nhựt.
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Làm ác gặp ác, làm lành gặp lành.

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Chủ nhật 26 Tháng 5, 2013 2:16 pm

I. Phẩm Song Yếu:

001. Làm ác gặp ác.
002. Làm lành gặp lành.- Ý nghĩa quan trọng nhứt của bài Kệ số 001 là: trước khi nói năng hay hành động, từ trong tâm, ý đã khởi lên trước, khiến cho ta phải nói hay làm theo. Nếu có ý xấu, thì lời nói cùng việc làm, vì đó mà xấu theo. Rồi vì có ác ý, có lời xấu, có việc làm dữ, nên phải chịu hậu quả cũng xấu theo, là phải khổ sở.
Hễ có ý chẳng trong sạch, rồi hành động, hay nói, sai lầm, thì sẽ phải khổ, theo sau liền, đâu tránh được. Diễn lại nghĩa nầy, giáo lý nhà Phật gọi đó là luật Nhơn- quả: gây nhơn ác, chịu quả xấu.

- Hình ảnh quan trọng do bài Kệ gợi lên: Câu chót của bài Kệ gợi lên hình ảnh cái bánh xe lăn theo chơn con trâu kéo phiá trước. Bánh xe chẳng thể ngừng, nếu con trâu phiá trước đang bước tới. Đó cũng như, đã có ý ác sẵn rồi, thì lời nói, việc làm chẳng thể tốt đẹp được. Lại nữa, lời nói, việc làm đã xấu thì người nói hay làm sẽ phải chịu sự khổ sở về sau, chẳng có cách nào thoát khỏi.

Hình ảnh
bánh xe đang quay tượng trưng cho vòng Luân hồi (Luân = bánh xe; hồi = trở lại; quay hết một vòng rồi trở lại quay tiếp, chẳng ngừng.) Còn ở trong vòng Luân hồi, là còn phải chịu cảnh sanh, già, bịnh, chết để rồi lại sanh trở lại, nối tiếp khổ mãi.
****************************************
****************************************

- Ý-nghĩa quan-trọng nhứt của bài Kệ 002 là: cũng như bài Kệ số 001, ý làm chủ, ý gây ra mọi việc, từ lời nói đến việc làm. Nếu đem tâm ý thanh tịnh mà nói lên, hoặc hành động, thì sẽ được vui hưởng điều lành.

- Hình-ảnh do bài Kệ gợi lên: Câu chót của bài Kệ: "Khác nào bóng chẳng lià hình" đã diễn tả LUẬT NHƠN-QUẢ rất rõ ràng bằng hình ảnh: NHƠN là hình, còn QUẢ là bóng, là ảnh. Khi có ánh sáng, ta chẳng thấy hình của vật nào mà chẳng có bóng của nó cả. Ở đời cũng vậy, chẳng có một sự việc nào làm nguyên nhơn gây ra mà chẳng có hậu quả của nó đi kèm theo. Chẳng có cách nào để tách rời bóng với hình ra, cũng chẳng có cách nào để khiến cho một nguyên nhơn chẳng gây ra hậu quả được.

Tóm lại:
trong bài Kệ số 001, tâm ý chẳng trong sạch làm nguyên nhơn gây ra hậu quả xấu, còn gọi là ác báo.
Trong bài Kệ số 002, tâm ý sáng trong làm nguyên nhơn tạo nên thành quả tốt, còn gọi là phước báo.

Trong đời thường:


Ta thường thấy các cụ già mô Phật, mỗi khi nghe một câu nói chẳng vừa ý mình: đó là cách làm cho mình chẳng nổi lên tức giận. Tiếng Mô Phật nầy chẳng nên thốt lên ngoài đầu môi chót lưỡi, mà khi nói, phải quay vào bên trong tâm mình, xem coi cơn giận nổi lên có còn đó hay không, hay đã bớt tức chút nào chưa. Người nào biết Mô Phật như thế là biết làm cho lòng mình trở nên trong sáng hơn.
Thường người ta cũng mô Phật khi nghe một câu nói thiện lành. Đó là làm cho tâm mình đang trong sáng, lại càng trong sáng hơn.(Cư sĩ Thiện Nhựt).
-ooOoo-

**************************
Hình ảnh

Nguồn: Bản dịch Cố Hòa thượng Thích Minh Châu. Họa sĩ: Mr. Wickramanayaka. Vi tính: Tâm Tịnh. Youtube: Nhạc Võ Tá Hân. Thơ Tuệ Kiên Lưu ảnh: Thầy Thích Tâm Đức. Vần thơ: Cư sĩ Thiện Nhựt. Youtube: Đọc kinh Pháp Cú Dieu Thuy - Kim Phung.

Nguồn sưu tầm biên tập:
ngày 26-5-2013. Quảng Hòa.
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland


Quay về Lời hay, ý đẹp

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron