Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Giới Thiệu Sách Mới

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 23 Tháng 4, 2013 7:25 am
gửi bởi hằng sa
HIỆN TẠI

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI
Nhan đề của một truyện ngắn trong tập truyện Thiền THIỀN QUÁN VỀ TUỔI GIÀ VỚI CHÚT TỰ TRÀO VÀ TỰ HÀO của nhà văn nữ Suzan Moon

Giới Thiệu tác giả - Suzan Moon là nhà văn , và là nhà giáo .Trong nhiều năm , bà là biên tập viên cho tạp chí Turning Wheel, một tạp chí về Phật giáo dấn thân trong xã hội.Bà cũng là tác giả quyển Cuộc đời và những lá Thư của Rosi Tofu ( The Li fe and letters of Tofu Roshi ) một quyển sách hài hước về một Thiền sư tưởng tượng, và biên tập viên của quyển Not Turning A way ( Không quay lưng : Thực hành Phật giáo Dấn Thân ).Nhiều truyện ngắn của bà đã được phát hành rộng rãi .

Bà hành thiền từ năm 1976 theo truyền thừa của Thiền Sư Suzuki tại các trung tâm Thiền Be rkeley,Ta sa ja ra, Nông Trại Green Gulch, và hiện tại là với Tăng đoàn Everyday Zen của Zoketsu Norman Fischer.Bà đã nhận được "sự chứng minh" để làm một cư sĩ giáo thọ năm 2005
Quyển sách mới nhất của bà được giới thiệu sau đây là quyển "Thiền Quán về Tuổi Già với sự Tự Trào và Tự Hào "( This is Getting Old - Zen Thougts on Aging with humor and Dignity) - Chuyển ngữ : Diệu Liên Lý Thu Linh
Mời các bạn yêu sách tìm đọc

LỜI NGƯỜI DỊCH
Ai cũng phải chết nên chết là điều đáng sợ .Tuy nhiên không phải ai cũng được trải qua tuổi già , nên dầu tuổi già còn đáng sợ hơn cái chết , người ta vẫn chúc tụng nhau sống lâu trăm tuổi , đầu bạc răng long , vì không phải ai cũng thấy được cái khổ của của tuổi già
Suzan Moon là một Phật Tử .Bà đã có nhiều năm hành thiền nên bà cảm nhận được cái khổ của tuổi già trên thân , trên tam của bà .Rồi những ảnh hưởng đó cũng khiến cho các mối liên hệ của bà đối với bản thân , với bạn bè, người thân , và với xã hội phải thay đổi
(còn tiếp )

Re: Giới Thiệu Sách Mới

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 23 Tháng 4, 2013 8:34 am
gửi bởi Bất Nhị

Re: Giới Thiệu Sách Mới

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 25 Tháng 4, 2013 10:03 am
gửi bởi hằng sa
Kính huynh Bất Nhị
Cám ơn huynh
Và Kính mời các đạo hữu xem truyện tại link trên .
Chúc các bạn có những giây phút thoải mái